Chính Sách Bảo Mật

Home » Chính Sách Bảo Mật

Thông Tin Cá Nhân là thông tin của Thành Viên mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: Họ và Tên, email, số điện thoại, địa chỉ để đăng ký tài khoản sử dụng trên website shaarique.com và thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán tiền hàng thu hộ.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên

Công ty cam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên shaarique.com sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành Viên, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Thành Viên theo quy định của pháp luật như sau:

Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng dịch vụ;

Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để tính cước dịch vụ và thanh toán tiền hàng thu hộ.

Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của Thành Viên bằng chính sách bảo mật thông tin được quy định tại Quy chế này, bao gồm những nội dung như dưới đây:

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Công ty có thể thu thập thông tin về số lần truy cập của Thành Viên trên shaarique.com và các đối tác của shaarique, bao gồm số trang Thành Viên xem, số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến shaarique. Ngoài ra, Công ty sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Thành Viên đã sử dụng mỗi khi truy cập vào shaarique, bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,…

– Công ty thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Thành Viên và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

– Thực hiện dịch vụ vận chuyển trên shaarique và thanh toán online trên cổng thanh toán shaarique;

– Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba;

– Gửi thông báo về các dịch vụ và thông tin mới nhất trên shaarique, bao gồm nhưng không giới hạn: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh báo…..

– Trong một số trường hợp, Công ty có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Thành Viên sẽ được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Thành Viên vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ shaarique trong suốt thời gian là Thành Viên và/hoặc Thành Viên yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên shaarique tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị website shaarique