6 BÀI NHẠC VÕ VIỆT NAM
1- Võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam
2- Võ cổ truyền Việt Nam
3- Sấm vang dòng như nguyệt
4- Lạc hồng vinh hiển
5- Hào khí Việt Nam
6- Dòng máu lạc hồng

Giới thiệu về Võ cổ truyền Việt Nam

Võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Võ cổ truyền Việt Nam không chỉ đơn thuần là những bài võ nhằm rèn luyện kỹ năng, thể chất của con người, nâng cao khả năng tự vệ, hướng tới sự hòa hợp về thể chất và tinh thần của con người mà thông qua việc tập luyện Võ cổ truyền Việt Nam còn khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ và tính nhân văn của con người Việt Nam.

Văn hóa dân tộc Việt Nam, trong đó có Võ học và Võ đạo, sản sinh trên nền tảng giá trị lịch sử, phong tục tập quán, địa lý và tâm thức dân tộc. Võ học và Võ đạo Việt Nam hình thành lên triết lý sống “Nhân Văn và Thượng Võ”, là kim chỉ nam để dân tộc ta trường tồn và phát triển.

Võ cổ truyền Việt Nam hình thành và phát triển gắn liền với truyền thống lao động cần cù, tính hiếu học và tinh thần thượng võ của dân tộc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của Lịch sử, Võ cổ truyền Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển dưới nhiều hình thức và cách thức khác nhau, được truyền bá và lưu giữ từ đời này qua đời khác trong mỗi gia đình, dòng tộc cũng như các võ đường, lò võ trên các vùng miền của đất nước. Cũng qua những thăng trầm của sự phát triển đó, Võ cổ truyền Việt Nam đã thấm sâu vào máu thịt, vào tư tưởng, vào hành động của mọi người, trở thành một mảng văn hóa tinh thần đầy tự hào của nhiều thế hệ người Việt Nam. Nhân dân ta đã dùng võ để rèn luyện thân thể, nâng cao khả năng tự vệ, tôi luyện ý chí sắt đá và ứng dụng trong các trò chơi, lễ hội để tăng cường sự giao lưu trong cộng đồng.

Với chủ trương “Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế”. Ngành Thể dục thể thao đã quan tâm sưu tầm, nghiên cứu phát triển các trò chơi vận động dân gian, các hoạt động thể thao dân tộc để trở thành các môn thể thao dân tộc trong đó hoạt động Võ cổ truyền Việt Nam được quan tâm ưu tiên phát triển hàng đầu.

Cùng với tiến trình giao lưu, trao đổi, mở rộng các mỗi quan hệ hợp tác, phát triển về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – kỹ thuật… với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Võ cổ truyền Việt Nam cũng đã sớm hiện diện ở nhiều nước và vùng lãnh thổ, theo nhiều con đường, thời điểm và lý do khác nhau. Ngoài ra Võ cổ truyền Việt Nam còn “xuất ngoại” thông qua con đường ngoại giao, giao lưu văn hóa, trao đổi hàng hóa, thương phẩm, thăm viếng, du lịch giữa các nhà ngoại giao, nhà truyền giáo, thương nhân, du khách…của các nước với nước ta và nước ta với các nước từ nhiều thế kỷ trước, nhưng sâu rộng và nhanh mạnh hơn cả là kể từ khi người Việt sang học tập, công tác, định cư lâu dài ở nhiều châu lục, trong đó có khá đông các nhà nghiên cứu võ học, hoạt động võ thuật, các võ sư, huấn luyện viên và võ sĩ nổi tiếng qua các thế hệ.

Đặc biệt, kể từ khi nước ta mở rộng hội nhập, quan hệ hợp tác và phát triển toàn diện với tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài yêu chuộng Võ cổ truyền Việt Nam có cơ hội đến nước ta nghiên cứu, thi đấu, biểu diễn, giao lưu và học tập võ cổ truyền, để rồi sau đó trở về nước mình hoặc đến một số quốc gia khác truyền bá, giảng dạy, phát triển theo tôn chỉ, mục đích riêng của từng môn phái và theo xu hướng “trăm hoa đua nở”.

Nhà nước ta cũng đã thường xuyên cử các đoàn Võ cổ truyền Việt Nam sang các nước để thắt chặt quan hệ, giao lưu, trao đổi, hợp tác trên lĩnh vực võ thuật và khuyến khích các võ sư, huấn luyện viên cao cấp, võ sĩ trong nước đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới để giảng dạy, thi đấu, biểu diễn và truyền bá Võ cổ truyền Việt Nam, góp phần cùng với các thế hệ võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ người Việt ở hải ngoài và người nước ngoài đã và đang học tập Võ cổ truyền Việt Nam đồng tâm, hiệp lực, ra sức vun đắp, nâng cao uy thế, tạo nên diện mạo mới, sức sống mới phong phú, đa dạng của Võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế. Chính vì thế Võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là một môn thể thao đơn thuần mà đã trở thành một bộ phận của nền văn hóa thể chất và là một trong những di sản văn hóa phi vật thể quý báu của Việt Nam.

Bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam là lĩnh vực rộng, có tính xã hội cao, có vị trí quan trọng trong việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển Thể dục thể thao ở nước ta. Việc Bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam là cần thiết và phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, phù hợp với điều kiện thực tế trong nước, quốc tế.

Nguồn: https://shaarique.com/

Xem thêm bài viết khác: https://shaarique.com/am-nhac/

37 Comments

huấn luyện patin cao lãnh

June 29, 2020

Nếu mấy bạn nào muốn học thì cứ đi qua nhà văn hóa lao động ngang hồ văn miếu học võ nhe mấy bạn

Reply

huấn luyện patin cao lãnh

June 29, 2020

Tôi đang học võ cổ truyền Việt Nam tại nhà văn hóa lao động tỉnh đồng tháp học được 3 4 5 năm rồi tới đai cấp

Reply

Cỏn Nguyễn

June 29, 2020

Tui

Reply

Kiều Võ

June 29, 2020

Tự hào Võ cổ truyền Việt Nam

Reply

Thanh Lê

June 29, 2020

mình học võ cổ truyền 3 năm rồi lên đai vàng 3 vạch

Reply

hoacattrang84 hoacattrang84

June 29, 2020

HAY

Reply

Phúc Lê

June 29, 2020

Tui xưa đc thầy Bính đích thận dạy nè

Reply

Tuyến Anh

June 29, 2020

Nghe mấy bài này nhớ lại thời đi biểu diễn quá h nghỉ rồi buồn ghê lun

Reply

mi davidtran

June 29, 2020

Tôi đam mê võ thuật cho nên tôi xem rất hay

Reply

Anh Thi Hoang

June 29, 2020

Các bạn học môn phái nào trong võ cổ truyền thì comment nhé

Reply

sy keo

June 29, 2020

Rất hay tôi thích mà lại là bài hát thi VÕ CỔ TRUYỀN

Reply

chuong duc

June 29, 2020

ai có học vo cổ truyền thì điểm danh

Reply

Thị Tuyên Nguyễn

June 29, 2020

Tất cả tên j ạ! Bài hát í

Reply

Hung Dang

June 29, 2020

mình học võ cổ chuyền 2 năm rồi đó

Reply

Anh Khoa Luu

June 29, 2020

Võ chính là động lực cho sức mạnh
Là sức sống cho tôi

Reply

Hang Khach

June 29, 2020

Hai qua đi🥋🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Reply

Ha Nguyen

June 29, 2020

Moi ngươi nghe xong co tu hao đặt nước mình không , co hay cho 1 line nhe

Reply

Zin Bé Channel

June 29, 2020

Nhạc đầu tiên là em đi thi võ

Reply

Ninh Long

June 29, 2020

Võ phái Thiếu lâm phổ chiếu tự Việt Nam
Hào khí Nghìn năm

Reply

Rinh Lau

June 29, 2020

Mk cũng yêu võ

Reply

Mê Lịch Sử

June 29, 2020

3 năm vẫn đai đen 😂😂

Reply

Dao Dao Lại

June 29, 2020

Cho xin tên các bài hát này đi

Reply

Hung Truong

June 29, 2020

Ai môn phai Bạch ho
Lam

Reply

Vân Nguyễn

June 29, 2020

Nghe nhạc thôi mà muốn học võ ghê.

Reply

NGUYỄN VĂN KHANG

June 29, 2020

6 BÀI NHẠC VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM.
0:00 – Võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam.
4:20 – Võ cổ truyền Việt Nam.
8:45 – Sấm vang dòng Như Nguyệt.
13:40 – Lạc Hồng vinh hiển.
18:52 – Hào khí Việt Nam.
23:15 – Dòng máu lạc hồng.

Reply

Tan Con Huynh

June 29, 2020

Các bạn có mình hỏi bài 9:40 tên gì vậy. Haizzzzz. Vì chấn thương khá nặng trong quá trình tập luyện nên mình phải tạm gát niềm đam mê Võ Thuật qua 2 năm nay rồi. Nhưng nghe bài này xong tự nhiên lửa trong mình lại cháy trở lại. Mình muốn biết tên bài để nghe riêng lấy đó làm động lực để cố gắng luyện tập lại.

Reply

Taxi Hồ

June 29, 2020

Võ cổ truyền Việt Nam vẫn là số 1

Reply

Anh Lê Thị Ngọc

June 29, 2020

bai nay hay the

Reply

phược thủ vlog

June 29, 2020

Nhưng ai đã lên đai đỏ võ cổ truyền thì điểm danh

Reply

Tài Nguyển Tấn

June 29, 2020

Hát mãy khúc quân hành ca

Reply

thu tv nguyễn

June 29, 2020

Em cung học vo nua

Reply

thu tv nguyễn

June 29, 2020

E yeu vo ai yeu vo cho🖒🖒

Reply

viet Doan

June 29, 2020

Cho minh hoi ban o dau vi

Reply

viet Doan

June 29, 2020

Toi cung hoc vo co truyen ne

Reply

A Nguyen

June 29, 2020

Co truyen la vo manh Nhat Viet Nam cung nhau hoc vo toi la nguoi co vo co truyen

Reply

Trang Dang

June 29, 2020

mình hiện tại đang học võ cổ truyền Việt nam

Reply

Trang Dang

June 29, 2020

tôi rất yêu vo co truyền

Reply

Leave a Reply