Lý cây đa – Karaoke quan họ Bắc Ninh – Beat chuẩn

Ca khúc: Karaoke Lý cây đa
Dân ca quan họ lời cổ

Lời bài hát: Lý cây đa

Trèo lên quan i dốc ngồi gốc í i cây đa, ta à lý lý như cây đa í i.
Thấy i cô phú lý tình là cô mặc áo vỏ già, ta lý lý như nâu non ấy vỏ à già, ta lý lý như nâu non i.

Khăn thâm đầu dí, ta à a lý lý như đội đầu, ta à a lý lý như đội đầu ì.
Nửa thương i phú lý tình là a thương bên nọ ấy nửa sầu ta lý lý như bên kia, ấy nửa sầu ta lý lý như bên kia i.

Áo lương năm ì i cúc ta à a lý lý như viền tà, ta à a lý lý như viền tà ì.
Ai may i phú lý tình là a cho người mặc ấy hay ì là ta lý lý như em may. Ấy hay là, ta lý lý như em may i.

Chẻ tre đan nón ta à a lý lý như ba tầm, ta à a lý lý như ba tầm i.
Ai i đan i phú lý tình là cho người đội ấy hôm à rằm. Tà a lý lý như tháng giêng ấy hôm à rằm, tà a lý lý như tháng giêng.

********************************************

KÊNH VIDEO QUAN HỌ BẮC NINH

Website:
Facebook:
Youtube:

#karaokequanho #quanhobacninh

Nguồn: https://shaarique.com/

Xem thêm bài viết khác: https://shaarique.com/am-nhac/

3 Comments

Nhã Nguyễn

June 29, 2020

Kaoke

Reply

Hien Nguyenthithu

June 29, 2020

Nge cac bai hat quan ho dieu ly hay ma lai gie hat

Reply

Karaoke Quan Họ

June 29, 2020

Lý cây đa – Karaoke quan họ Bắc Ninh – Beat chuẩn

Reply

Leave a Reply